Informacja o wynikach XXXI posiedzenia Rady Decyzyjnej dotyczącego naboru 2/2022/G (granty PROW infrastrukturalne )

Witamy na naszej stronie

Informujemy, że w dniu 21.03.2023r. odbyło się XXXI posiedzenie Rady Decyzyjnej Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie" dotyczące oceny wniosków o powierzenie grantu złożonych w ramach konkursu 2/2022/G, w ramach przedsięwzięcia "Sztreki, antrejki i bujawki, czyli infrastruktura turystyczna i rekreacyjna".

 

Zakres tematyczny w ramach naboru:
1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.

Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki produktu Projektu Grantowego:
Projekt Grantowy LGD przyczyni się do realizacji celu szczegółowego 1.1 LSR Zwiększenie dostępności do infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR do 2023 roku

Wskaźniki produktu:

wskaźniki produktu nr 1 Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w ramach środków LSR
jednostka miary sztuka
wartość  16

  

Limit środków w ramach naboru: 219.497,78 EUR (877.991,12 zł, po kursie 1 EUR = 4 zł)

W ramach ogłoszonego konkursu 2/2022/G do biura LGD wpłynęło 14 wniosków.

WYNIKI PRZEPROWADZONEJ PROCEDURY WYBORU I OCENY GRANTOBIORCÓW:

  1. lista projektów objętych grantami zgodnych z LSR
  2. lista wybranych Grantobiorców (z informacją, które z projektów objętych grantami mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków oraz w limicie dla JSFP),
  3. protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej dotyczącego oceny i wyboru Grantobiorców wraz zalącznikami (załącznik nr 1), (załącznik nr 2)

 

POUCZENIE O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA ODWOŁANIA

Grantobiorca w terminie 7 dni od dnia następującego po dniu doręczenia informacji od LGD o wynikach wyboru może wnieść za pośrednictwem biura LGD odwołanie od decyzji Rady Decyzyjnej dot.:

    a. negatywnej oceny zgodności z LSR,
    b. nieuzyskania minimalnej liczby punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru,
    c. wyniku wyboru, który powoduje, że projekt objęty grantem nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantów,
    d. ustalonej przez LGD kwoty wsparcia (grantu) niższej niż wnioskowana.

Na podstawie analizy wyników XXXI posiedzenia Rady Decyzyjnej Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie", informujemy, że  żaden z Grantobiorców nie ma podstaw do wniesienia odwołania (wszytskie wnioski o powierzenie grantu zostały uznane za zgodne z LSR, uzyskały minimum punktowe, zmieściły się w limicie środków, w stosunku do żadnego wniosku nie ustalono kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana).

W związku z powyższym nie ma konieczności zwoływania drugiego posiedzenia Rady Decyzyjnej, a przyjęta uchwała w sprawie listy wybranych Grantobiorców pozostaje w mocy prawnej.

logotypy kolor flaga

 

 

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.