ANKIETY

Witamy na naszej stronie

1. Badanie opinii mieszkańców nt. potrzeb, problemów i celów rozwojowych obszaru LSR
 
Zapraszamy do wypełnienia ankiety służącej poznaniu potrzeb i problemów, zasobów oraz propozycji celów rozwojowych wśród mieszkańców obszaru Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie" (czyli gmin Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo, Śliwice, Tuchola).
LGD stara się o pozyskanie funduszy unijnych, które już od 2024 roku przeznaczone mają być na działania, skierowane do mieszkańców powiatu tucholskiego. Wyniki ankiety posłużą do opracowania założeń Lokalnej Strategii Rozwoju, czyli dokumentu, dzięki któremu mamy szanse na kilkanaście milinów złotych dla lokalnych firm, stowarzyszeń, rolników i samorządów. 

link do ankiety

 

2. EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH LGD

Szanowni Państwo, 
zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety, służącej ocenie jakości efektywności działań komunikacyjnych i środków przekazu stosowanych przez Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” w ramach Planu Komunikacji z lokalną społecznością. Informacje uzyskane dzięki tej ankiecie będą dla nas źródłem wiedzy o trafności i przydatności naszych działań, zostaną uwzględnione w usprawnianiu dalszej pracy Partnerstwa oraz przystępniejszemu informowaniu o podejmowanych działaniach. Dane z ankiety będą traktowane poufnie i agregowane statystycznie. Wypełnienie ankiety zajmuje ok. 3 minut. Dziękujemy.
 
Ankieta do pobrania w wersji (*.doc) Prosimy o wypełnienie i dostarczenie do biura Partnerstwa LGD

Ankieta do wypełnienia on-line 

 

3.  ANKIETA MONITORUJĄCA realizację projektu/operacji zrealizowanego w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 "Dekel do borowiackiej grapy" Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie" 

Szanowni Państwo, 
Głównym narzędziem badawczym w procesie monitoringu wdrażania LSR jest ankieta monitorująca, kierowana do wszystkich beneficjentów operacji podejmowanych w ramach realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego PROW na lata 2014-2020. Wypełnienie niniejszej ankiety, udostępnianej beneficjentom również przez stronę internetową LGD, jest obowiązkowe dla wszystkich podmiotów, które otrzymały wsparcie finansowe na realizację działań za pośrednictwem LGD, po uzyskaniu informacji od Instytucji Wdrażającej o wystawieniu zlecenia płatności. Bezpośredni nadzór nad monitorowaniem wdrażania LSR w oparciu o ankiety monitorujące sprawuje biuro Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie". 
 
Ankieta do pobrania w wersji (*.doc) Prosimy o wypełnienie i dostarczenie do biura Partnerstwa LGD
Ankieta do wypełnienia on-line
 
 
4. KARTA OCENY JAKOŚCI UDZIELONEGO DORADZTWA
Szanowni Państwo,
W celu podnoszenia jakości świadczonych usług doradczych zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety, dzięki której możliwa będzie analiza efektywności doradztwa prowadzonego przez pracowników Biura Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie". Niniejsza ankieta jest anonimowa. Skala oceny od 1 (ocena najniższa) do 5 (ocena najwyższa). Prosimy o przyznanie punktów zakreślając odpowiednie pole.  
Do wypełnienia ankiety zapraszamy:
- wnioskodawców w poszczególnych zakresach operacji w ramach LSR, 
- wszystkich potencjalnych wnioskodawców, w szczególności osoby z grup defaworyzowanych, 
- społeczność lokalną i wchodzące w jej skład grupy społeczne.
 
Karta do pobrania w wersji (*.doc) Prosimy o wypełnienie i dostarczenie do biura Partnerstwa LGD
 
 

5. KONKURS "AKTYWNOŚĆ LOKALNEJ MŁODZIEŻY" - DIAGNOZA SYTUACJI

Jakie młodzi ludzie mają potrzeby, aby zdrowo i aktywnie spędzać czas wolny oraz rozwijać swoje pasje i zainteresowania?  Jest szansa na realizację Waszych marzeń!

Partnerstwo LGD Bory Tucholskie chce poznać potrzeby młodych ludzi, by mogli oni zdrowo i aktywnie spędzać czas wolny oraz rozwijać pasje i zainteresowania. Przygotowaliśmy anonimową ankietę skierowaną do mieszkańców powiatu tucholskiego (dla osób do 25 roku życia oraz rodziców/opiekunów dzieci do 18 roku życia). Na podstawie wyników ankiety sporządzona zostanie diagnoza sytuacji i ogłaszane będą konkursy na projekty realizujące potrzeby dzieci i młodzieży. Jest więc szansa na realizację Waszych marzeń!

Link do ankiety

Ankieta aktywna będzie do dnia 19 kwietnia 2021r.

Ankieta przeprowadzana jest przez w związku z planowanym przez Partnerstwo LGD Bory Tucholskie ogłoszeniem konkursu w zakresie tematycznym „Aktywność lokalnej młodzieży – projekty zaspakajające potrzeby dzieci i młodzieży” (projekty inwestycyjne dot. budowy/wyposażenia skierowane do osób poniżej 25 roku życia). Na podstawie wyników ankiety sporządzona zostanie diagnoza sytuacji, dokonane zostaną zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju „Dekel do borowiackiej grapy” i ogłaszane będą konkursy na projekty realizujące potrzeby dzieci i młodzieży ze środków EFRR (oś 7 RPO WK-P). Jednocześnie informujemy, że diagnoza będzie miała charakter ogólny, w jej wyniku wskazane będą preferowane zakresy projektów, ale nie miejsca ich realizacji. Wybór projektów nastąpi w trybie konkursowym.

logotypy kolor flaga

 

 

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.