Informacja z posiedzenia Rady Decyzyjnej Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie", które odbyło się w dniu 22 lutego 2017 roku.

Witamy na naszej stronie

   W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze Partnerstwa w odpowiedzi na konkursu nr 1/2017 na działanie w zakresie „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.” Rada Decyzyjna Partnerstwa podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

   Dokumentacja konkursowa wraz z wnioskami w dniu dzisiejszym przekazana została do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

POUCZENIE:
Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od
:

 1. negatywnej oceny zgodności z LSR, tj. gdy:
  1. ­    operacja nie zakłada realizacji celów głównych i szczegółowych LSR, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników, lub
  2. ­    operacja nie jest zgodna z programem w ramach, którego jest planowana realizacja tej operacji, lub
  3. ­    operacja nie jest zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków, albo  
  4. ­    wniosek, którym jest objęta operacja nie został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia,
 2. nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, albo
 3. gdy operacja została wybrana, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu), albo
 4. ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od LGD o wynikach wyboru i oceny operacji.

DO POBRANIA:

 1. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR - POBIERZ,
 2. Lista operacji wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się™ w limicie ś›rodków wskazanym w ogł‚oszeniu naboru wniosków) - POBIERZ,
 3. Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego oceny i wyboru operacji, zawierający informację o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły - POBIERZ,
 4. Wzór protestu - POBIERZ.

logotypy kolor flaga

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.