OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Witamy na naszej stronie

   Partnerstwo "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie" informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Nr konkursu LGD: 1/2017

Termin składania wniosków: 16/01/2017 – 31/01/2017 r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie"
ul. Murowa 8
89-500 Tuchola

od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej. Zalecane jest załączenie wersji elektronicznej wniosku.

Forma wsparcia: premia

Zakres tematyczny operacji:
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 9 do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 10 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 11 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 42 pkt.
/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Limit środków w ramach naboru: 480.000,00 zł

Kwota wsparcia: 60.000,00 zł

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność "Dekel do borowiackiej grapy", formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w biurze Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie" ul. Murowa 8 w Tucholi oraz na stronie internetowej:
•    www.partnerstwo.borytucholskie.pl

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Partnerstwa. Pytania należy kierować na adres email: lsr@borytucholskie.pl lub telefonicznie: 52 3361213.

Załączniki do ogłoszenia:

1.    Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy

a.    wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 2z – otwórz
b.    wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – wersja 2z – otwórz
c.    generator wniosku - otwórz

2.    Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) wersja 2z - otwórz
3.    Biznesplan

a.    biznesplan (.pdf) – otwórz
b.    biznesplan (.docx) - otwórz

4.    Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (.pdf) - otwórz
5.    Wzór formularza umowy o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami

a.    umowa (.pdf) – otwórz
b.    załączniki do umowy (.pdf) - otwórz

6.    Wzór formularza wniosku o płatność;

a.    wniosek o płatność (.pdf) – wersja 2z – otwórz
b.    wniosek o płatność (.xlsx) – wersja 2z – otwórz

7.    Instrukcja wypełniania wniosku o płatność;

a.    instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) – wersja 2z – otwórz
b.    wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (.xlsx) - otwórz

8.    Opis operacji pod kątem lokalnych kryteriów wyboru dla przedsięwzięcia  2.1.1 „Dycht nowe interesy, czyli wspieranie tworzenia nowych przedsiębiorstw” - (.doc) - otwórz
9.    Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia - (.doc) - otwórz
10.     Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji (.doc) - otwórz
11.     Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach przedsięwzięcia 2.1.1 „Dycht nowe interesy, czyli wspieranie tworzenia nowych przedsiębiorstw” - (.doc) - otwórz

 
 

logotypy kolor flaga

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.