OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Witamy na naszej stronie

   Partnerstwo "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie" informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

   Nr konkursu LGD: 2/2018

   Termin składania wniosków: 14/09/2018 – 28/09/2018 r.

   Miejsce składania wniosków:

Biuro Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie"
ul. Murowa 8
89-500 Tuchola

od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30.

   Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:
   Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej. Zalecane jest załączenie wersji elektronicznej wniosku.

   Forma wsparcia: refundacja.

Zakres tematyczny operacji:
   Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej (odpowiadający zakresowi określonemu w LSR jako "budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej).

   Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 7 do ogłoszenia.

   Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 8 do ogłoszenia.

   Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 9 do ogłoszenia.

   Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 45 pkt /spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/.

   Limit środków w ramach naboru: 1.400.000,00 zł.
   Maksymalna kwota wsparcia: 1.400.000,00 zł.
   Intensywność pomocy: do 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

   Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność "Dekel do borowiackiej grapy", formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w biurze Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie" ul. Murowa 8 w Tucholi oraz na stronie internetowej www.partnerstwo.borytucholskie.pl.

   Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Partnerstwa. Pytania należy kierować na adres email: lsr@borytucholskie.pl lub telefonicznie: 52 336 12 13.

Załączniki do ogłoszenia:

 1. wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy:
  1. wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 3z – otwórz;
  2. wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – wersja 3z – otwórz;
 2. instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) wersja 3z - otwórz;
 3. wzór formularza wniosku o płatność:
  1. wniosek o płatność (.pdf) – wersja 3z – otwórz;
  2. wniosek o płatność (.xlsx) – wersja 3z – otwórz;
 4. instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) wersja 3z - otwórz;
 5. wzór formularza umowy o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami wersja 6z - otwórz:
  1. zestawienie rzeczowo - finansowe;
  2. wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja;
  3. kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych;
  4. kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020);
 6. karta opisu operacji dla przedsięwzięcia LSR: 1.1.1 "Sztreki, antrejki i bujawki, czyli  infrastruktura turystyczna i rekreacyjna" - otwórz;
 7. obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia - otwórz;
 8. lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji - otwórz;
 9. lokalne kryteria wyboru operacji w ramach przedsięwzięcia LSR 1.1.1 "Sztreki, antrejki i bujawki, czyli  infrastruktura turystyczna i rekreacyjna" - otwórz;
 10. Oświadczenia dot. danych osobowych - otwórz;
 11. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki - otwórz.
Tuchola, 30 sierpnia 2018 roku
 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

logotypy kolor flaga

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.