OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW z dnia 13 września 2017 roku.

Witamy na naszej stronie

   Partnerstwo "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie" informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

   Nr konkursu LGD: 2/2017.

  Termin składania wniosków: 2. października 2017 – 27. października 2017 r., od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30.

   Miejsce składania wniosków: Biuro Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie", ul. Murowa 8,89-500 Tuchola.

   Tryb składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej. Zalecane jest załączenie wersji elektronicznej wniosku.
   Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

   Forma wsparcia: refundacja.

   Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

   Inne informacje:
   Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 11 do ogłoszenia.
   Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 12 do ogłoszenia.
   Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 13 do ogłoszenia.
   Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 30 pkt. - (spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD).
 
   Limit środków w ramach naboru:  1 020 000,00 zł.

   Kwota wsparcia: do 300 000,00 zł.

   Minimalna kwota dofinansowania projektu - 50 000 zł.

   Maksymalny poziom dofinansowania - nie wyższy niż 70% kosztów kwalifikowanych.

   Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność "Dekel do borowiackiej grapy", formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w biurze Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie" ul. Murowa 8 w Tucholi oraz na stronie internetowej: www.partnerstwo.borytucholskie.pl.

   Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Partnerstwa. Pytania należy kierować na adres email: lsr@borytucholskie.pl lub telefonicznie: 52 336 12 13.

   Załączniki do ogłoszenia:

 1. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy
  1. wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 2z – otwórz
  2. wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – wersja 2z – otwórz
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) wersja 2z - otwórz
 3. Biznesplan
  1. biznesplan (.pdf) – otwórz
  2. biznesplan (.docx) - otwórz
 4. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (.pdf) - otwórz
 5. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
  1. Oświadczenie (.excel) - otwórz
  2. Oświadczenie (.pdf) - otwórz
 6. Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz
 7. Wzór formularza umowy o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami
  1. umowa (.pdf) – wersja 5z – otwórz
  2. załączniki do umowy (.pdf) – wersja 5z – otwórz
 8. Wzór formularza wniosku o płatność;
  1. wniosek o płatność (.pdf) – wersja 2z – otwórz
  2. wniosek o płatność (.xlsx) – wersja 2z – otwórz
 9. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) – wersja 2z – otwórz
 10. Opis operacji pod kątem lokalnych kryteriów wyboru dla przedsięwzięcia  2.1.2 „Wspomóżka obstojałych interesów, czyli rozwój istniejących przedsiębiorstw funkcjonujących na obszarze LSR” - (.doc) - otwórz
 11. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia - (.doc) - otwórz
 12. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji (.doc) - otwórz
 13. Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach przedsięwzięcia 2.1.2 „Wspomóżka obstojałych interesów, czyli rozwój istniejących przedsiębiorstw funkcjonujących na obszarze LSR” - (.doc) - otwórz

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

 

 

logotypy kolor flaga

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.